Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Zaproszenie do stypendium Effectus Papilionis Foundation


Działając w imieniu Fundacji „Effectus Papilionis Foundation” poniżej przesyłam informacje o naborze do programu stypendialnego w roku szkolnym 2022/23.

 

Program jest prowadzony przez naszą Fundację od 2008 r. Będziemy bardzo wdzięczni za ogłoszenie informacji dotyczącej stypendium, w szczególności poprzez przekazanie tej informacji uczniom spełniającym kryterium formalne do uzyskania stypendium. 


Stypendium Fundacji 
„Effectus Papilionis Foundation” jest dla uczniów z małych miejscowości i terenów wiejskich z całej Polski, zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Dodatkowo dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w 2023 r. połączony z warsztatami rozwojowymi.

Warunki formalne do złożenia wniosku:
- zamieszkanie na terenie wiejskim;
- status ucznia VIII klasy szkoły podstawowej/liceum, technikum lub szkoły zawodowej 
(oprócz ostatniego roku nauki w liceum i technikum) w roku szkolnym 2022/23;

- wysoka średnia ocen oraz wyróżniające się osiągnięcia ucznia;

- trudna sytuacja materialna w rodzinie;
- złożenie poprawnie wypełnionego wniosku i skanu świadectwa szkolnego za rok szkolny 2021/22 w terminie 15-30 listopada 2022r.

Poniżej załączamy informację o stypendium, regulamin oraz wniosek stypendialny. Dodatkowo, zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową https://www.papilionis.org/

Będziemy niezwykle wdzięczni za pomoc w poinformowaniu uczniów o możliwości ubiegania się o stypendium. Zależy nam na tym, by dotrzeć do najbardziej potrzebujących uczniów. 

regulamin-stypendialny-2022-(1).pdf

informacja-o-stypendium-2022.pdf

informacja-o-stypendium-2022.pdf

wniosek-stypendialny-2022.docx