Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej


Opłaty za wydanie duplikatów  dokumentów należy   WPŁACAĆ NA KONTO:

16 1560 0013 2281 8646 1000 0003

Informacja o aktualnej wysokości opłaty w sekretariacie pod numerem 12 282-03-46

W opisie transakcji bankowej należy podać:

imię i nazwisko osoby, której dotyczy duplikat dokumentu celem identyfikacji osoby której należy wystawić dokument.