Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Terminy rekrutacji 2024

Terminy rekrutacji 2024 oraz wymagane w czasie procesu rekrutacji dokumenty określa:

Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024r.

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-4-24-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-30-stycznia-2024-r-terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2024-2025/ ​  ​

Sposób przeliczania punktów określa : 

Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach do przeprowadzenia rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2024/2025 uczniów klas ósmych szkoły podstawowej.