Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Przegląd bezkręgowców i kręgowców w CEP UJ


Zdjęcie z galerii Przegląd bezkręgowców i kręgowców w CEP UJ


Od stożków rozkolców i monetek będących porcelankami, poprzez charakterystykę biomów aż po zagadnienia z zakresu antropologii - w piątkowe popołudnie uczniowie 2a pogłębiali wiedzę zoologiczną. Udzielali odpowiedzi na różne nietypowe pytania Pani prowadzącej zajęcia na temat „Fascynującego świata zwierząt”. Przez półtorej godziny odwołując sie do ekspozycji Prowadząca poruszyła wiele aspektów życia tych organizmów heterotroficznych, obaliła kilka mitów utrwalonych w przekazie powszechnym, prezentowała zagadnienia z zakresu wielu dziedzin biologii zwierząt, między innymi z:

- morfologii – budowy zewnętrznej ciała zwierząt, mówiąc o różnicach między kotowatymi zamieszkującymi Polskę

_anatomii – budowy wewnętrznej, np. analizując budowę fiszbin wieloryba

- etologii – dotyczącej zachowań zwierząt w okresie godowym, w sytuacjach zagrożenia

- ekologii – wskazując przystosowania do różnych warunków środowiska życia, np: krajowego gronostaja w ubarwieniu zimowym, letnim i pośrednim, zwracając uwagę na zjawisko mimetyzmu u liściowca.

- biochemii – podkreślając czerwone zabarwienie zębów bobra spowodowane jonami żelaza

- ochrony środowiska i ochrony przyrody – wskazując na przyczyny niszczenia siedlisk orangutanów na Borneo, w wyniku zakładania plantacji do produkcji oleju palmowego

 - taksonomii i systematyki – wprowadzając podział mięczaków na gromady - małże, głowonogi, ślimaki, chitony i łódkonogi, zwiedzający uczniowie odczytywali nazwy okazów opisane zgodnie z zasadami nomenklatury binominalnej (opracowanej przez Karola Linneusza) – dwuczłonowo, po łacinie: nazwą rodzajową i gatunkową.

Zdjęcie z galerii Przegląd bezkręgowców i kręgowców w CEP UJ