Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

OLIMPIADA BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ VI edycja


Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Szkoła Policji w Słupsku mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Olimpiadzie "BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ" VI edycja.

Przedmiotowa Olimpiada jest inicjatywą edukacyjną skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych o zasięgu ogólnopolskim.

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i właściwych postaw obywatelskich wśród młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie i obronności Rzeczypospolitej Polskiej; upowszechnianie wiedzy o współczesnych wyzwaniach i zagrożeniach bezpieczeństwa oraz roli organizacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa na jego różnych poziomach, a także promowanie umiejętności w zakresie zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym udzielania pierwszej pomocy.

limpiada składa się z dwóch etapów: I etap Olimpiady - ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych zespołów 3-osobowych zakończy się 31 marca 2023 roku, natomiast II etap (finał Olimpiady) - dla 20 najlepszych reprezentacji szkół z całej Polski odbędzie się 17 maja 2023 roku w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz w sali sportowej Szkoły Policji w Słupsku.

 

Czekamy na Państwa zgłoszenia od 2 stycznia do 10 lutego 2023 roku.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt w formie mailowej na adres: olimpiada.bezpieczenstwo@apsl.edu.pl

 

--

Komitet Organizacyjny
VI edycji  Olimpiady "Bezpieczeństwo i Obronność"

 

 

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania

Akademii Pomorskiej w Słupsku


karta-zgloszeniowa-+-oswiadczenia-(zalacznik-nr-1).docx


regulamin-olimpiada-bezpieczenstwo-i-obronnosc-vi-edycja.pdf