Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych.

Zdjęcie do artykułu
Zdjęcie do artykułu
Zdjęcie do artykułu
Zdjęcie do artykułu
Zdjęcie do artykułu
Zdjęcie do artykułu
Zdjęcie do artykułu


W dniu 4 marca 2024 r. w naszej Szkole odbyły się warsztaty International Masterclasses Hands on Particle Physics, w których uczestniczyli uczniowie klasy 2c. Przybyło do nas czworo pracowników naukowych pod kierownictwem pana prof. Krzysztofa Woźniaka z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Po wysłuchaniu wykładów, uczniowie przystąpili do poszukiwań. Analizowali na komputerach rzeczywiste dane uzyskane w ośrodku naukowo-badawczym w CERN pod Genewą. Zadaniem uczniów było poszukiwanie wśród wielu zarejestrowanych śladów cząstek, par elektronów lub mionów świadczących o tym, że w zderzeniu brał udział bozon Z. Jest to cząstka odpowiadająca za oddziaływania słabe. Ostatnia godzina warsztatów, to wideokonferencja z udziałem fizyków pracujących w CERN. Uczniowie omówili wyniki przeprowadzonych analiz danych. Mieli też sporo pytań do fizyków na temat pracy w CERN i prowadzonych tam badań. Na koniec rozwiązali quiz podsumowujący całodzienną pracę.


Koordynatorem wydarzenia był Pan Stanisław Kmiotek