Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

III edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości- zaproszenie do udziału


Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do trzeciej edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, która w ubiegłych latach odniosła ogromny sukces na tle innych ogólnopolskich olimpiad o charakterze interdyscyplinarnym.

Olimpiada ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanych umiejętności oraz zachęcić uczniów do pogłębiania swojej wiedzy z prawa.

W poprzednich latach uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać kazusy z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, których odpowiedzi przedstawiali między innymi w formie przygotowania prostego pisma procesowego.

 W III edycji Olimpiady w finale oprócz turnieju wiedzy, uczestnicy mają możliwość również wcielić się w obrońcę bądź oskarżyciela i przedstawić mowę końcową z zakresu prawa cywilnego, czy prawa karnego.

Jak się zgłosić?

Formularz zgłoszeniowy dostępnym pod linkiem:


–formularz dla nauczyciela uczestnika: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiu7FUW7mPqz4H-04yk0Q6vepjfMTMn7zylPVRdBAPonjvBQ/viewform?usp=sf_link (w przypadku sprawowania opieki nad kilkoma uczestnikami Olimpiady, nauczyciel powinien wypełnić formularz tylko jeden raz);

 

 

–formularz dla uczestnika: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNOKoJC6iOmzG8hqEsz-x3O1SCHtdLBLP8vtTvPZnDsYFPPg/viewform?usp=sf_link  (powinien zostać wypełniony przez każdego uczestnika samodzielnie).

 

 

Nagrody:

I Miejsce – 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych),

 

II Miejsce – 4 000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych),

 

III Miejsce – 3 000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych).

 

Dla najlepszych finalistów przewidziane jest wyróżnienie poprzez przyznanie im nagrody w wysokości po 500 złotych (słownie: pięćset złotych). Ponadto dla laureatów Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości nagrodą może być także indeks w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości umożliwiający rozpoczęcie studiów. Nagrodą zamiast ww. indeksu mogą być także dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji na studia.  Wszyscy laureaci oraz finaliści ponadto otrzymają dyplomy oraz zaświadczenia potwierdzające udział w Olimpiadzie.


Informacje na temat Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości: http://iws.gov.pl/olimpiada/


Zachęcamy Państwa również do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dostępnych pod linkiem: https://www.facebook.com/sprawiedliwoscedukacjaprawna