Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Geografia w Kopalni Wapienia w Czatkowicach

Zdjęcie z galerii Geografia w Kopalni Wapienia w Czatkowicach


W dniach 23 maja i 13 czerwca klasy 2c i 3 c, realizujące geografię w zakresie rozszerzonym uczestniczyły w zajęciach terenowych. Odbyły się one w ramach warsztatu, którego głównym założeniem było zwiedzanie kopalni i analiza wpływu tego przedsiębiorstwa przemysłowego na środowisko przyrodnicze, rynek pracy, jakość życia ludności i rozwój gospodarczy najbliższego otoczenia. Zachowując zasady bezpieczeństwa, każdy z uczestników wyposażony był w kamizelkę odblaskową i kask.  

Zajęcia podzielone były na trzy etapy. Podczas pierwszego, uczniowie poznali historię i główną misję zakładu, jaką jest dbałość o stan powietrza atmosferycznego. Nie wszyscy wiedzą, że kopalnia jest znaczącym w kraju producentem sorbentów stosowanych w energetyce do odsiarczania spalin. Wytwarzane w niej produkty zmniejszają emisję SO 2 do atmosfery o około 140 milionów metrów sześciennych rocznie. Jest to firma, która podczas produkcji dokłada starań, aby minimalizować niekorzystne skutki dla środowiska naturalnego. Przykłady takich działań to np.: zalesianie pasa ochronnego czy przeniesienie okazów gatunków roślin chronionych. Nie ma też zagrożenia utworzenia leja depresyjnego. Drugi etap zwiedzania kopalni to przejażdżka pracowniczym busem na teren odkrywki, na poziom 310 m i 390 m.  Poza zróżnicowanymi warunkami eksploatacji, widokiem pracujących ludzi i maszyn, młodzież poznała cechy występującego tutaj wapienia dolnokarbońskiego a także jego szerokie zastosowanie między innymi w przemyśle energetycznym, hutniczym, budowlanym, cementowym, cukrowniczym, drogownictwie, rolnictwie i przemyśle paszowym. Po odkrywce rozpoczął się trzeci punkt zwiedzania, czyli kolejne etapy procesu produkcyjnego w kopalni. W tym celu uczestnicy zajęć, udali się do kruszarni, przemiałowni a następnie zobaczyli załadowanie z ważeniem, gotowego produktu na samochody. Podczas oprowadzania pracownik omówił zagadnienia dotyczące zatrudnienia –ok. 300 osób oraz wpływu kopalni na aktywizację gospodarczą regionu.  

Podziękowania dla P. Dyr. Skotnicznego, za pomoc w organizacji zajęć na terenie kopalni. Liczymy na dalszą współpracę! 

 

 

A. Kwiecień