Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Zaproszenie do udziału w turnieju recytatorskim


Małopolski TURNIEJ RECYTATORSKI POEZJI WSPÓŁCZESNEJ imienia Andrzeja Bursy
Zapraszamy do udziału:
młodzież z klas VII i VIII małopolskich szkół podstawowych

młodzież z małopolskich szkół ponadpodstawowych

dorosłych bez względu na miejsce zamieszkania

 

Prezentacje konkursowe 30 listopada i 1 grudnia.
Kraków, os. Tysiąclecia 15

 

fragment z regulaminu:
„Uczestnicy przygotowują dowolnie wybrany 1 utwór poetycki lub fragment prozy Andrzeja Bursy i drugi tekst (wyłącznie poetycki) z dorobku autorów pokolenia poety i późniejszych. Czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
POEZJĘ BURSY MOŻNA WYŚPIEWAĆ… w tegorocznej edycji, w roku 90. rocznicy Jego urodzin, w miesiącu 65. rocznicy śmierci i w dniu imienin Poety wznawiamy kategorię poezja śpiewana. Uczestnicy wykonują jeden utwór z tekstem Bursy. Dopuszcza się kompozycje własne i zapożyczone. Jako akompaniament można wykorzystać półplayback, akompaniament własny bądź zespołu do 3 osób.

 

Pełna treść regulaminu, wraz z kartą zgłoszenia, w załączeniu oraz na naszej www.
na bieżąco: http://mdk.krakow.pl/turniej-recytatorski-poezji-wspolczesnej-im-andrzeja-bursy/

 

Zapraszamy!!!
Na zgłoszenia czekamy do 23 listopada.


Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy

Os. Tysiąclecia 15 | 31 -606 KRAKÓW
tel/fax: 12 648 49 95

www.mdk.krakow.pl
www.facebook.com/MDKbursa