Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

Zagadnienia współczesnej fizjoterapii

Zdjęcie z galerii Zagadnienia współczesnej fizjoterapii
1czerwca 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach miało miejsce spotkanie dr n. med. Grzegorzem Mańko. Pan Doktor, poza pracą jako fizjoterapeuta, jest także adiunktem w instytucie fizjoterapii UJ CM. Dodatkowo dr Mańko od 2007 roku czynnie współpracuje ze znajdującym się w Krzeszowicach Ośrodkiem Rehabilitacji Narządu Ruchu. Celem spotkania było przybliżenie uczniom naszej szkoły nauki, jaką jest fizjoterapia.

Na początku nasz gość streścił historię rozwoju dziedziny medycyny jaką jest fizjoterapia oraz przedstawił, na czym ona polega. W trakcie swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na znaczy wzrost zainteresowania pomocą ze strony fizjoterapeutów w ostatnich latach. Wyjaśnił, że głównym powodem tej sytuacji jest większa wiedza i świadomość ludzi w aspekcie różnych chorób, a także powszechne obecnie zjawisko starzejącego się społeczeństwa, które potrzebuje odpowiedniej rehabilitacji i zabiegów, aby w jakikolwiek sposób móc funkcjonować.

Pan Doktor zaprezentował nam najważniejsze zmiany, jakie się dokonały w związku z zawodem fizjoterapeuty na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Dowiedzieliśmy się, że zarówno ścieżka prowadząca do zawodu fizjoterapeuty jak i zasady czy prawa obowiązujące podczas samego wykonywania tej profesji,uległyznacznym zmianom. Jeszcze 4 lata temu, przed wprowadzeniem specjalnej ustawy, fizjoterapeutą mógł zostać prawie każdy - gdyż,wystarczyło ukończyć odpowiednie technikum bądź zrobić licencjat. Jednak prawa jakie miał wtedy fizjoterapeuta w stosunku do obecnie obowiązujących były znacznie bardziej ograniczone: kiedyś osoba pracująca jako fizjoterapeuta traktowana była jako wykonawca poleceń lekarza. Nie mieli prawa sami decydować o leczeniu pacjenta, wydawać recept. Teraz natomiast, aby zostać fizjoterapeutą trzeba ukończyć jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii, odbyć 6-miesięczną praktykę zawodową, uzyskać tytuł magistra oraz zdać z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny. Z drugiej strony jednak w obecnych czasach fizjoterapeuci mogą samodzielnie decydować o metodach leczenia, przepisywanych zaleceniach czy ewentualnych skierowaniach do lekarzy, co było surowo zabronione jeszcze kilka lat temu.

Kolejnym ważnym aspektem poruszonym przez naszego gościa była perspektywa możliwości  rozwoju, jakie oferuje zawód fizjoterapeuty. Poznaliśmy podział ścieżek rozwoju na poziome – np. kursy, szkolenia, a także pionowe- kolejne tytuły i dyplomy związane między innymi z napisaniem pracy doktorskiej.

W podsumowaniu prowadzący spotkanie zwrócił uwagę na bardzo ważną sprawę – otóż, w dzisiejszych czasach lekarze stawiają mocno na zapobieganie chorobom, nie skupiając się jedynie na ich leczeniu.Pan dr Mańko zwrócił się do nas z prośbą, abyśmy dbali o nasze własne nawyki, ponieważ okres dojrzewania i rozwoju jest najbardziej niebezpiecznym czasem w życiu. Właśnie wtedy dochodzi do rozwoju wielu chorób, które mogą się ujawnić nawet za kilkadziesiąt lat. Podkreślił przede wszystkim zagrożenia związane z niewłaściwą dietą, zanieczyszczeniem powietrza, dużą ilością codziennego stresu, a także ryzyko wad postawy.

Po zakończeniu swojej wypowiedzi dr Mańko zaprosił chętnych uczniów do podjęcia trudu  wolontariatu w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach oraz zachęcił nas do odwiedzenia placówki w celu zapoznania się w praktyce z pracą fizjoterapeuty.

Aleksandra Chochół 3e