Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
Herb szkoły

XI Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim


Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim polega na przygotowaniu eseju związanego z tematem przewodnim tegorocznej edycji lub też pracy plastycznej/filmu związanych z R. Dmowskim.  Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych oraz popularyzowanie dorobku intelektualnego Romana Dmowskiego. Organizatorzy chcą także zainspirować młodych ludzi do samodzielnego poszukiwania wiedzy i pogłębiania świadomości historycznej.

Inicjatywa jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu oryginalnej i twórczej pracy plastycznej/filmu lub pracy pisemnej związanej z tematem konkursu: „SIŁA NARODÓW WEDŁUG DMOWSKIEGO”. Esej powinien być interpretacją słów zaczerpniętych z dzieła Romana Dmowskiego Myśli nowoczesnego Polaka: "Energia i rozum narodów to nie są rzeczy przypadkowe. Zjawiają się one tam, gdzie naród jest zwarty, mocno moralnie związany, a giną tam gdzie tradycyjne węzły narodowe ulegają rozkładowi".

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 26 stycznia 2023 r. Objętość eseju powinna  wynosić do 18 tysięcy znaków (ze spacjami wyłączając wykaz źródeł do pracy). Praca plastyczna może  zostać wykonana w dowolnej technice, a film w dowolnych wymiarach, ale nie powinien być dłuższy niż 3 min i w obu tych kategoriach praca może dotyczyć po prostu postaci Roman Dmowskiego, chociaż rekomendowane jest odwołanie się do tematu tej edycji konkursu. Podpisane prace wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem rodzica lub opiekuna należy przesyłać pocztą na adres Fundacja Obowiązek Polski, ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok (obligatoryjnie prace plastyczne, pozostałe formy niekoniecznie), lub elektronicznie w formacie pdf/jpg (w przypadku esejów oraz mile widziane dodatkowe wysłanie elektronicznie zdjęcia/skanu pracy plastycznej) oraz w formie pliku mp4/ linku do chmury z nagraniem (w przypadku filmów) na adres mailowy: dmowski@obowiazekpolski.pl

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody, m.in. laptopy, smartfony, tablety, książki. Wyróżnienia otrzymają także najbardziej zaangażowane szkoły oraz nauczyciele z tych szkół. Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczystą galę. 

Organizatorem XI Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim jest Fundacja Obowiązek Polski we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1248216159085682?ref=newsfeed

Karta zgłoszenia ze zgodami oraz regulamin do pobrania na stronie:
https://obowiazekpolski.pl/252-xi-konkurs-wiedzy-patriotycznej-o-romanie-dmowskim

Elektroniczne wersje przydatnych dzieł Dmowskiego można znaleźć na stronie Cyfrowej Biblioteki Myśli Narodowej: https://cbmn.pl/